corona-2

Corona: Vlaams beschermingsmechanisme voor augustus en september

Het Vlaams gewest voorziet een bijkomende subsidie voor zelfstandigen en vennootschapen die door de beslissingen van de Veiligheidsraad een omzetdaling lijden.

De subsidie heeft betrekking op de periode augustus en september. De onderneming moet bewijzen dat de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die van kracht zijn vanaf 29 juli 2020 een impact hebben op de activiteit van de zelfstandige of de vennootschap. Er moet een omzetdaling van 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar aangetoond worden indien geen verplichte sluiting van toepassing is. Ook de ondernemingen die door deze Veiligheidsraad verplicht werden om hun deuren te sluiten, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Het te ontvangen bedrag wordt forfaitair bepaald aan de hand van de omzet (excl. btw) die de zelfstandige of vennootschap in augustus en september van 2019 behaalde. Concreet bedraagt het percentage 7,50% met een maximum van 15.000 euro. Met andere woorden wordt de omzet van vorig jaar waarmee rekening wordt gehouden beperkt tot 200.000 euro.

Indien de onderneming zijn activiteiten minder dagen uitgeoefend heeft dan dezelfde periode vorig jaar wordt de helft van het bedrag toegekend. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en die bovendien niet beschikken over een arbeidscontract van minimum 80% als werknemer.

Voor de horecasector is een bijkomende beperking van kracht. Horecazaken die een inrichting hebben waar regelmatig maaltijden worden genuttigd of traiteurszaken die zich frequent bezig houden met cateringdiensten kunnen maximum een subsidie van 3.000 euro ontvangen tenzij deze ondernemingen over een witte kassa beschikken.

De subsidie dient te worden aangevraagd tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 via de website van Vlaio. Het is reeds mogelijk om een voorschot van 2.000 euro aan te vragen indien de beslissingen van Nationale Veiligheidsraad de onderneming een verplichte sluiting vanaf 29 juli oplegden.

Ten slotte moet opgemerkt worden dat zelfstandigen en vennootschapen die door de coronamaatregelen nog steeds verplicht gesloten zijn sinds het begin van de lockdown geen aanspraak maken op deze Vlaamse subsidie.

Brugge
Baron Ruzettelaan 286
8310 Brugge – Assebroek

050-14.06.61
brugge@cb-i.be

Privacyverklaring