Atrikel investeringsaftrek 2

Verhoogde investeringaftrek in 2020

Naar aanleiding van de coronacrisis besliste de overheid onlangs om de eenmalige investeringsaftrek voor zowel eenmanszaken als vennootschappen te verhogen naar 25% voor investeringen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Op deze manier ondersteunt de regering de zelfstandigen die door de coronacrisis genoodzaakt zijn om bijkomende investeringen te verrichten.

De term investeringsaftrek betekent dat de zelfstandige het recht heeft om een deel van de belastbare winst te verminderen met een percentage van de aankoopprijs van de investeringen die hij/zij tijdens het belastbare tijdperk heeft aangeschaft.

Momenteel bedraagt de investeringsaftrek 8% maar door de bijkomende maatregel wordt deze opgetrokken naar 25%. Deze bijkomende aftrek in de personen- of vennootschapsbelasting geldt echter niet op alle investeringen gedaan tijdens deze periode. Er zijn bijkomende voorwaarden die dienen in acht te worden genomen:

  • De investering is een nieuw immaterieel of materieel vast actief
  • De investering wordt in België 100% beroepsmatig gebruikt
  • De investering heeft rechtstreeks verband met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid
  • De investering wordt op minimum drie jaar afgeschreven
  • Indien het een vennootschap betreft, moet deze aanzien worden als een kleine vennootschap
  • De investering is geen personenwagen of wagen voor dubbel gebruik

Wat indien de zelfstandige onvoldoende belastbare winst heeft in 2019 en 2020?

In inkomstenjaar 2019 bedroeg de investeringsaftrek 20% maar oorspronkelijk was deze slechts één jaar overdraagbaar met als gevolg dat veel ondernemingen door een eventueel verlies in 2020 geen aanspraak konden maken op de investeringsaftrek van 2019. De overheid heeft om deze reden beslist dat deze bedragen twee jaren overdraagbaar zijn. Zo kan een onderneming in boekjaar 2021 nog beroep doen op de investeringsaftrek van 2019.

De verhoogde investeringsaftrek van 2020 is echter één jaar overdraagbaar indien u in 2020 over onvoldoende winst beschikt.

Stel uw investering niet uit tot 2021!

Aan de hand van een praktisch voorbeeld wordt aangekaart hoe interessant een investering in 2020 is.

Een vennootschap schaft een machine aan van 20.000 euro in april 2020 waarbij de investeringsaftrek van toepassing is. De eenmalige investeringsaftrek bedraagt in dit geval 5.000 euro. Als de vennootschap recht heeft op het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20%), zal er 1.000 euro minder belastingen verschuldigd zijn.

Indien deze vennootschap dezelfde investering verricht in 2021 omvat de eenmalige investeringsaftrek 1.600 euro waardoor de belastingbesparing slechts 320 euro bedraagt.

Brugge
Baron Ruzettelaan 286
8310 Brugge – Assebroek

050-14.06.61
brugge@cb-i.be

Privacyverklaring