samen-tegen-corona

De fiscale maatregelen die voor jou of je onderneming van toepassing kunnen zijn

Naast de steunmaatregelen in verband met het inkomensverlies van je onderneming of vennootschap nam de overheid ook maatregelen om de economie en de koopkracht een boost te geven. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de voornaamste wijzigingen.

Met betrekking tot de giften werd beslist om de belastingvermindering in de personenbelasting te verhogen van 45% naar 60%. Deze toegeving is enkel geldig voor gedane giften tot 31 december 2020. Een belangrijke voorwaarde hierbij is het minimumbedrag van 40 euro aan eenzelfde erkende instelling. Het maximaal aftrekbaar bedrag wordt beperkt tot 20% van het netto-inkomen van de schenker. Voorheen was deze beperking 10%.

Ook de belastingvermindering voor kinderopvang wordt verder toegelicht. Soms doen ouders vooruitbetalingen voor de opvang van hun kinderen. Het is mogelijk dat door de coronacrisis de opvang niet heeft plaatsgevonden. Deze ouders kunnen toch de belastingvermindering voor kinderopvang behouden voor deze dagen indien zij het betaald bedrag niet terugvorderen. Deze regelgeving in slechts geldig indien de annulatie rechtsreeks verband heeft met de coronacrisis. Het is vanzelfsprekend dat deze steunmaatregel enkel van toepassing is op kinderopvang die in normale tijden ook recht heeft op een belastingvermindering in de personenbelasting.

Voor eenmanszaken en vennootschappen zullen de receptiekosten tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020 uitzonderlijk fiscaal volledig aftrekbaar zijn in plaats van de 50% aftrekbeperking die normaal gehanteerd wordt.

Bedrijven die personeel tewerkstellen hebben de mogelijkheid om hen een consumptiecheque toe te kennen. De waarde van één cheque bedraagt 10 euro en elke werknemer heeft recht op maximum 300 euro aan consumptiecheques. Zij kunnen het bedrag spenderen in de horeca, cultuur- en sportsector. Ook de kleinhandelszaken die door de coronacrisis genoodzaakt waren tot een verplichte sluiting kunnen deze cheques in ontvangst nemen indien zij voldoen aan de voorwaarden van micro-onderneming. De consumptiecheque is interessant voor zowel de werkgever als de werknemer. Voor de eerstgenoemde is het bedrag een beroepsmatige kost die volledig aftrekbaar is. De laatstgenoemde zal op de ontvangen cheque geen personenbelasting of sociale zekerheidsbijdragen betalen. Hierbij wordt opgemerkt dat zelfstandige bedrijfsleiders worden uitgesloten van deze regeling. De werkgever moet deze cheque uitreiken aan hun personeel vóór 31 december 2020. Deze cheques kunnen geconsumeerd worden tot 7 juni 2021.

Daarnaast wordt telewerk sterk aangemoedigd. Hiervoor kan de werknemer of bedrijfsleider een vergoeding ontvangen voor de kosten die hij/zij maakt in het kader van een bureau thuis. De vergoeding bedraagt 129.48 euro per maand die volledig vrijgesteld is van personenbelasting voor de bijdragen toegekend in 2020. De werknemer moet maandelijks minimum 5 werkdagen thuiswerken om in aanmerking te komen van deze tegemoetkoming. Bovenop deze vergoeding is een bijkomende compensatie mogelijk van 20 euro per maand voor het gebruik van de privécomputer en nogmaals 20 euro/maand voor het gebruik van het internetabonnement dat privé betaald wordt.

Eenmanszaken en vennootschappen die maandelijks of per kwartaal een btw-aangifte indienen, zijn voor 2020 niet verplicht om het decembervoorschot te betalen tegen 24 december 2020. Zij mogen ervoor opteren om het volledig bedrag aan btw van het vierde kwartaal van 2020 of december 2020 tegen 20 januari 2021 te betalen.

De overheid biedt eveneens de gelegenheid om ondernemingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te steunen door het verwerven van nieuwe aandelen in deze bedrijven. Het moet echter wel een vennootschap zijn die als klein wordt beschouwd volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bovendien moet de behaalde omzet in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 minimum 30% lager zijn in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De gesteunde onderneming mag dit ingebracht kapitaal niet gebruiken voor dividenduitkeringen, inkoop van eigen aandelen, kapitaalverminderingen en de uitgifte van een lening. Bepaalde bedrijven komen niet in aanmerking voor deze gunstmaatregel. Onder meer vastgoedvennootschappen, beursgenoteerde vennootschappen, bedrijven in moeilijkheden en managementvennootschappen zijn uitgesloten.

Bovendien mogen de aandelen niet binnen de vijf jaar na de inbreng vervreemd worden. Bij vroegere vervreemding is de inbrenger gehouden om een deel van de belastingvermindering terug te nemen in verhouding tot het aantal ontbrekende maanden van deze vijfjarige periode. Elke vennootschap kan maximum 250 000 euro ontvangen als inbreng. Voor de inbrenger geldt een belastingvermindering van 20% in de personenbelasting. Het aan te geven plafond voor elke particulier is 100 000 euro wat een belastingvermindering van 20 000 euro oplevert. Indien het niet mogelijk is om het volledig bedrag te verrekenen in de aangifte personenbelasting met betrekking tot inkomstenjaar 2020 kan het saldo overgedragen worden naar de drie volgende inkomstenjaren. Interessant aan deze wetgeving is dat een bedrijfsleider hierop ook aanspraak kan maken. De voorwaarde dat een particulier niet meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap mag verweven, moet wel in acht genomen worden. Het ingebracht kapitaal moet volstort zijn tegen eind 2020.

Tenslotte vermelden we nog de verhoogde investeringsaftrek. Hierop gaan we niet verder in aangezien deze uitgebreid besproken wordt in het artikel ‘Verhoogde investeringsaftrek in 2020’.

Brugge
Baron Ruzettelaan 286
8310 Brugge – Assebroek

050-14.06.61
brugge@cb-i.be

Privacyverklaring